Galina Kopaněva

Jednou ze zakládajících osobností Semináře ruských filmů byla paní

Galina Kopaněva
(26. 11. 1931,Kolín – 16. 10. 2012, Praha)
Dcera české učitelky, narozené v Rusku, a bělogvardějského ruského emigranta, lesního inženýra. Po maturitě na Sovětské střední škole v Praze vystudovala obor filmová věda adramaturgie na FAMU (1950–1957). Několik let se živila překládáním, lektorskými úvody a psaním textů o filmu pro různá periodika. Roku 1961 nastoupila do nakladatelství Orbis jako odborná redaktorka filmových publikací. V letech 1964–1979 byla redaktorkou měsíčníku Film a doba. Od roku 1972 vyučovala na katedře divadelní a filmové vědy FF UK, jejíž členkou se stala v roce 1977. Roku 1985 tam obhájila kandidátskou disertační práci a o něco později získala akademický titul docentky. Po svém odchodu z katedry v roce 2004 dále přednášela a vedla semináře externě, a to i na FAMU. Od poloviny padesátých let překládala a publikovala vlastní statě a kritiky, portréty a rozhovory se zaměřením na středoevropské a východoevropské kinematografie v domácích i zahraničních odborných časopisech, v denním tisku, ve filmologických sbornících a katalozích festivalů a přehlídek. Spolupracovala s rozhlasem a televizí. Stála u zrodu československých filmových klubů, s nimiž byla jako lektorka v kontaktu po celou dobu své kariéry. Od devadesátých let se v roli odborné poradkyně podílela na MFF Karlovy Vary a na dalších filmových přehlídkách, včetně Semináře ruských filmů. Svými zasvěcenými texty i pedagogickými aktivitami formovala kinematografické myšlení několika generací filmařů a filmových kritiků a historiků. Jako kritička podporovala tvůrce československé nové vlny. Znala se i s řadou zahraničních umělců zejména z východní Evropy, což jí umožnilo propojit odbornou erudici s osobním svědectvím. Za svou činnost byla několikrát vyznamenána.


foto: Miloš Fikejz

Bibliografie Galiny Kopaněvy k dispozici zde