Historie

Na seminář ruských filmů byli diváci zvyklí jezdit do Chebu, kde se jeho poslední ročník konal paradoxně souběžně s pražskými událostmi, ve dnech 17. – 19. 11. 1989. Po „sametové revoluci“ přirozeně opadl zájem o kinematografii, jejíž filmy tvořily vedle domácí produkce většinovou nabídku československých kin. Od roku 1990 nastal druhý extrém, biografy uváděly především americké snímky, včetně titulů staršího data, které měly pověst kultovních děl, ale u nás se dosud nehrály. Nápad Marcela Řimáka, tehdejšího ředitele Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou, připomenout ruské filmy prostřednictvím semináře, nijak odvislého od toho chebského, se mohl za dané situace jevit jako donkichotský, ale ujal se.

První „polistopadový“ Seminář ruských filmů se uskutečnil v 9. – 11. 12. 1994 ve veselském kině Morava, kde pak proběhlo dalších 17 ročníků. Vedle samotných titulů se ústřední postavou semináře stala docentka Galina Kopaněva (1931 – 2012), vyučující na pražské filmové vědě FF UK a na FAMU, která svými lektorskými úvody bez nadsázky zasvěcovala do filmů a doby jejich vzniku publikum, jež se rok od roku rozšiřovalo o další diváky.

Seminář ruských filmů si postupně získal pověst organizačně i dramaturgicky vyvážené akce, kterou si ministerstvo kultury vzalo několikrát pod svou záštitu. Na Semináři se hrály filmy z fondu Asociace českých filmových klubů, Asociace slovenských filmových klubov, ze sbírek pražského Národního filmového archivu a bratislavského Slovenského filmového ústavu, ale i z varšavské Filmoteky Narodowej nebo moskevského Domu Chanžonkova. Neopominutelná byla pomoc Ruského střediska vědy a kultury v Praze, které nad filmy neuvedené v československé distribuci drželo ochrannou ruku.

Od roku 2012 se Seminář ruského filmu přesunul do Hodonína, kam Marcel Řimák nastoupil jako ředitel Domu kultury. Ve dnech 9.  – 11. 11. 2012 se v kině Svět konal 19. ročník Semináře, jímž byla zahájena spolupráce s katedrou slavistiky na FF UP v Olomouci. Její studenti se podílejí na titulkování filmů a na lektorských úvodech.

V roce 2019 se Seminář kvůli rekonstrukci kina Svět odehrál v pražském Ponrepu, kině Národního filmového archivu. Následující 27. ročník Semináře poznamenala pandemie koronaviru. Kompletně připravený program byl redukován do online prostředí. V roce 2021 se 28. ročník do zrekonstruovaného hodonínského kina už nevrátil, vedení města přestalo akci podporovat. Jako východisko pro nový začátek se chvíli jevil severočeský Varnsdorf a jeho kino Centrum s panoramatickým filmovým plátnem, ale i tato naděje se vzhledem k pokračující koronavirové pandemii ukázala jako lichá. Z toho důvodu Seminář proběhl „putovně“ v podobě pěti projekcí: v Uherském Hradišti, Praze a v Olomouci, kde našel podporu mezi studenty a pedagogy tamní rusistiky. S jejich přispěním se budoucí ročníky Semináře ruských filmů uskuteční právě v moravské metropoli.

Seminář ruských filmů nabídl za osmadvacet let své existence na 320 titulů, vybraných podle témat jednotlivých ročníků. Filmové zážitky doplnil i o doprovodný program, mající nejčastěji podobu výstav, přednášek, ale i divadelních představení a koncertů.  A je potěšitelné, že každoročně na Seminář jezdí jak stálé publikum, tak nováčkové, a přicházejí i místní obyvatelé, členové filmového klubu nebo příležitostí diváci, které v programové nabídce zaujal konkrétní titul.

Seminář ruských filmů 1994 – 2021

TÉMATA

2000 – Filmové adaptace děl A. P. Čechova, Rusové očima maďarských režisérů

2001 – Velká vlastenecká válka

2002 – Proslulý němý film, filmy Grigorije Kozinceva

2003 – Filmy z Moskevské asociace „Dům Chanžonkova“, 105. výročí narození S. Ejzenštejna

2004 – Hudební veselohry, významní tvůrci němé éry

2005 – Generační mýty a ideály ruské mládeže

2006 – Andrej Tarkovskij, dílo a osobnost

2007 – Filmové adaptace literárních děl, pravoslaví

2008 – Druhá světová válka, rusko-čečenský konflikt

2009 – Rusko očima…, SSSR a přestavbové roky 1988 a 1989

2010 – Lyrický film

2011 – Historická výročí 1921, 1941 a 1986

2012 – A. S. Puškin a Petr I. Veliký

2013 – Tichý Don Michaila Šolochova a Sergeje Gerasimova, 400. výročí nástupu dynastie Romanovců na ruský trůn

2014 – Proměny ruské identity a režisérka Kira Muratova

2015 – Obrazy války včera a dnes

2016 – Umění v (ne)svobodě

2017 – Duchovní film

2018 – Komedie

2019 – Rusko neznámé

2020 – Hrdinství

2021 – putovní formát Semináře: Uherské Hradiště, Praha a Olomouc

DOPROVODNÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ

2000 – Těatr novogo fronta – představení Prvotní příznaky ztráty jména, koncert rodiny A. Jablokova, výstava obrazů Anatolije Ključinského, výstava fotografií Arménie a Náhorního Karabachu od J. Sladkého, beseda s filmovým režisérem Savvou Kulišem

2001 – I. A. Krylov: Trumf (představení Divadla loutek Ostrava)

2002 – koncert skupin Agata Kristi Rivajvl Bend a Vaškův Věšák, hudební doprovod k němým filmům: Irena a Vojtěch Havlovi, Zuzana Dumková, René Pařez

2003 – Těatr novogo fronta – představení Kdo se sem dívá, výstava pravoslavných ikon z 18. a 19. století, koncert pravoslavného pěveckého sboru chrámu sv. Václava z Brna

2004 –Šolom Alejchem: Mír s vámi (představení Divadla jednoho herce a několika loutek, v hlavní roli Ivan Martinka), výstava obrazů Teodora Buzu, hudební doprovod k němým filmům: Radim Linhart

2005 – výstava fotografií Richarda Navara na téma Ukrajina, hudební doprovod k němým filmům: Jan Burian, Radim Linhart

2006 – Těatr novogo fronta – představení Hamlet or Not To Be, koncert a přednáška Martina Dohnala, varhanní koncert Martina Jakubíčka, výstava obrazů Pavla Krymla, beseda Tarkologická ediční činnost v ČR + Vzpomínka na SPAT, komentáře Galiny Kopaněvy, Vladimíra Suchánka a Petra Gajdošíka z www.nostalghia.cz k filmům Andreje Tarkovského

2007 – filmové dokumenty o pravoslaví, výstava pravoslavných ikon, přednáška Jany Baudišové o pravoslaví, koncert Martina Dohnala

2008 – koncert sboru donských kozáků, vystoupení Dua Concertina, A. P. Čechov: Medvěd a ti druzí (představení Absolutního divadla Brno)

2009 – výstava československých plakátů k sovětským filmů ze sbírky plakátů Terryho ponožky

2010 – Těatr novogo fronta – představení Dybbuk

2011 – Fotografie z Ruska – výstava fotografií Libuše Rudinské, Nikolaj Erdman: Sebevrah (představení Neomluveného divadla Praha)

2012 – Za oknem Rusko – výstava fotografií Pavlíny Martinů, N. V. Gogol: Ženitba (představení Divadelního souboru Svatopluk Hodonín), Puškin, Gogol, Ajtmatov: ruská klasika dnešníma očima (přednáška doc. Zdeňka Pechala z FF UP Olomouc)

2013 – 400. výročí nástupu Romanovců na ruský trůn 1613 – 1917 – 2013 (výstava), Román „Tichý Don“ Michaila Šolochova (přednáška prof. Zdeňka Pechala z FF UP Olomouc), hudební doprovod k němým filmům: Jan Dušek

2014 – My/Súčasná ruská identita (výstava fotografií), hudební doprovod k němým filmům: Jan Dušek

2015 – Mezníky vítězství (výstava plakátů z období Velké vlastenecké války 1941 – 1945)

2016 – Výpravy na Sibiř (výstava fotografií Štěpána Černouška), Pojetí svobody u F. M. Dostojevského (přednáška prof. Zdeňka Pechala z FF UP Olomouc), Marta, Anna a jejich hlavy (beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném filmu 8 hlav šílenství)

2017 – Uhrančivý Velký Kavkaz, Gruzie a Arménie (výstava fotografií Lucie Novákové, Vladislava   Koubka, Tomáše Kleibera a Petry Bukovské), Existuje vůbec duchovní film a umění? (přednáška doc. Vladimíra Suchánka), hudební doprovod k němým filmům: Jan Dušek

2018 – Smějeme se s Krokodýlem (výstava kresleného humoru z ruského satirického časopisu Krokodýl v letech 1922 – 1997), Odraz politiky Putinovy epochy v moderní ruské literatuře (přednáška překladatele a novináře Libora Dvořáka), hudební doprovod k němým filmům: Jan Dušek

2019 – Objektivem k Východu (výstava fotografií Miloše Fikejze, zachycujících ruské, ukrajinské a sovětské filmaře), Společenská emancipace v Rusku – zápas trvající staletí (přednáška doc. Hanuše Nykla z FF UK Praha), hudební doprovod k němým filmům: Jan Dušek

2020 – Seminář proběhl online: Oblačný ráj, Papírový voják, Znám takového chlapíka  

2021 – putovní formát Semináře: Agónie – Konec Rasputina (Uherské Hradiště), Leviatan + Kavárna Tři topoly (Praha), Přes překážky ke hvězdám + Drazí soudruzi! (Olomouc)