O semináři

Sedmdesáté výročí konce druhé světové války, které připadlo na rok 2015, nemohlo zůstat bez povšimnutí ani v dramaturgii XXII. ročníku Semináře ruských filmů v Hodoníně. Téma války není z nejlíbivějších v žádné době, a zvláště ne v dnešní, kdy několik set kilometrů na východ umírají lidé, kteří ještě nedávno byli dobrými přáteli. Na druhou stranu zásluhy Sovětského svazu v boji nad fašismem a nacismem jsou nepopiratelné a patří k hodnotám, na nichž dodnes staví (nejen) ruská společnost. Také proto byl válečný film téměř padesát let úhelným žánrem sovětské kinematografie a nezmizel z pláten kin ani po rozpadu SSSR, kdy se nabízelo zobrazit někdejší události v nových interpretacích.

V programu letošního Semináře jsme se rozhodli pojmout válku z větší časové perspektivy. Konkrétní tituly v tuto chvíli prozrazovat nebudeme, snad jen to, že účastníci Semináře mohou očekávat filmy odehrávající se za války nejen druhé světové, ale i občanské (1917 – 1922) a studené (1947 – 1991). Připomenuty budou též pozdější válečné konflikty, jako byly boje v Afghánistánu (1979 – 1989), Čečensku (1994 – 2009) a nyní na Ukrajině.

Filmům budou opět předcházet lektorské úvody, které je zasadí do širších kulturních a společenských souvislostí. Divákovi by měly poskytnout vodítko, proč se k filmům, z nichž některé jsou starší osmdesáti let, vracet.

Většina titulů bude uvedena na Semináři poprvé. Promítat se budou z filmových kopií, zapůjčených z českého Národního filmového archivu a Slovenského filmového ústavu. Na titulkování novějších filmů už potřetí spolupracují studenti katedry slavistiky FF UP Olomouc. Za záštitu nad programem Semináře děkujeme Ruskému středisku vědy a kultury v Praze.

Aktuální informace o XXII. Semináři ruských filmů 2015, jehož téma jsme nazvali „Obrazy války včera a dnes“, budete nacházet na těchto webových stránkách. Těšíme se na shledání s vámi v hodonínském kině Svět ve dnech 13. – 15. listopadu 2015.

                                                                                          Organizátoři Semináře ruských filmů