Program

 • Pátek 11. 11.
  15:00 - 16:31
  Téma
  SSSR 1979/1986, r. Gleb Panfilov, čes. tit., 91 min.

  Stále aktuální tragikomedie o pětapadesátiletém dramatikovi, laureátovi několika státních cen, který se ocitl v tvůrčí krizi. Trezorový film, jenž se v době sovětské přestavby stal událostí 37. MFF v Západním Berlíně, kde získal hlavní cenu.
  17:00 - 18:22
  Osamělý hlas člověka
  SSSR 1978/1987, r. Alexandr Sokurov, čes. tit., 82 min.

  Krasnoarmějec Nikita se po válce vrací domů, aby mohl žít slíbený šťastný život, k tomu však potřebuje společně se svou milou ještě jednou symbolicky zemřít. Syrový a zároveň niterně poetický snímek podle povídek Andreje Platonova o stavu duše zaživší válku.
  19:00 - 20:15
  Poznávajíc širý svět
  SSSR 1978/1987, r. Kira Muratova, čes. tit., 75 min.

  Milostný trojúhelník na pozadí výstavby socialistického ráje nebyl nikdy tak křehký a niterný jako v manýristickém podání Kiry Muratovy. Nedoceněný skvost sovětské kinematografie je vůbec poprvé uváděn v České republice.
  21:00 - 23:53
  Andrej Rublev
  SSSR 1966/1969, r. Andrej Tarkovskij, čes. tit., 173 min.

  Historická freska o Andreji Rublevovi je rozdělena do osmi kapitol, zachycujících několik epizod z umělcova života. Byť nemůžeme hovořit o životopisném díle v doslovném slova smyslu, jeho protagonista se sžil se svým předobrazem natolik, že posléze dokonce posloužil jako model pro malířovu sochu.
 • Sobota 12. 11.
  8:00 - 10:04
  Zapomenutá melodie pro flétnu
  SSSR 1987, r. Eldar Rjazanov, čes. verze, 124 min.

  Satirická komedie pranýřující byrokracii a rigidnost sovětského úřednického aparátu, která se v režii klasika ruských filmových veseloher stala navíc melodramatem o muži, váhajícím mezi dvěma ženami. Odzbrojující Leonid Filatov v hlavní roli kariéristy, jemuž v touze po společenské prestiži uniklo něco podstatného.
  10:30 - 12:36
  Rok psa
  Rusko 1994, r. Semjon Aranovič, čes. tit., 126 min.

  Příběh radikálně odlišných bytostí, které život přiměje ke společnému útěku z cynické a nepřátelské společnosti do klidu podivně mrtvé přírody. Štěstí a láska, které tu zakusí, mají být však dočasným útočištěm před drsnou realitou.
  14:00 - 14:10
  Zahájení
  Společně se zahájením filmové přehlídky proběhne i prezentace výstavy fotografií Štěpána Černouška Výpravy na Sibiř. Expozice se skládá ze dvou částí.
  První je věnována gulagu, koncentračním a pracovním táborů SSSR, spadajícím pod správu jednoho z oddělení tajné policie Sovětského svazu, nazvaného Hlavní správa nápravně-pracovních táborů (Glavnoje Upravlenije spravitělno-trudovych LAGerej).
  Druhá je věnována Něncům, sibiřskému národu tradičních pastevců sobů, který žije při pobřeží Severního ledového oceánu, od evropské části Ruska až po poloostrov Tajmyr.
  14:10 - 16:18
  Vysockij. Aspoň že jsem živ
  Rusko 2011, r. Pjotr Buslov, čes. tit., 128 min.

  Epizoda ze života zpívajícího rebela, herce a básníka Vladimira Vysockého (1938 – 1980), který se stal legendou pro celé generace. Inspiruje se při tom událostmi z turné v roce 1979, na němž prodělal klinickou smrt. Scénář k filmu napsal jeho syn, Nikita Vysockij.
  16:30 - 17:46
  Dvacet šest dnů ze života Dostojevského
  SSSR 1980, r. Alexandr Zarchi, čes. tit., 76 min.

  V úzkém časovém ohraničení se odehrává drama spisovatele, který musí dopsat svůj román Hráč, aby se vyvázal z nevýhodné smlouvy s nakladatelem. V hlavní roli se představí Anatolij Solonicyn, jemuž v roce 1981 byla udělena cena za nejlepší mužský herecký výkon na 31. MFF v Berlíně.
  18:00 - 20:00
  Přednáška: Pojetí svobody u F. M. Dostojevského
  Přednáška prof. Zdeňka Pechala, vedoucího katedry slavistiky na FF UP Olomouc, se kromě vstupního biografického portrétu jednoho z nejvýznamnějších představitelů ruské a světové prózy soustředí na Dostojevského román jakožto na přelom v uměleckém vidění člověka a jeho morálních hodnot. Výklad se bude koncentrovat na interpretaci povídky Dvojník a dále románů Zločin a trest a Idiot. Dostojevského hrdinové budou nahlíženi jako nositeli vzpoury proti společenské hierarchii, ustáleným pravidlům světa a hranicím vymezujícím prostor pro lidskou existenci a jeho individualitu. Bude přihlédnuto ke kontrapunktům svobody a determinace, lidské ambice a zločinu a trestu, svědomí a odplaty, dobra a zla, lidského mlčení a nového slova, individuality a společnosti, „já“ a ne „já“, „já jako někdo jiný“. Během přednášky budou citovány textové ukázky, ze kterých budou vyvozovány myšlenkové a estetické závěry pro výklad Dostojevského románu.
  20:00 - 22:57
  Je těžké být bohem
  Rusko - Francie 2013, r. Alexej German, čes. tit., 177 min.

  Na planetě zmítající se v běsném středověku působí skupina vědců vyslaných Zemí, aby tu nenásilně korigovala dějinný vývoj. Jde však zaujmout místo boha a rozhodovat o tom, které zlo je ještě snesitelné a kterému je třeba se už postavit? Alexej German tu vystupňoval svou radikalitu na nejzazší míru. Snímek není snadným diváckým zážitkem, ale jedinečnou kinematografickou iniciací do jiné dimenze.
  23:00 - ???
  Marta, Anna a jejich hlavy
  Beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném projektu, nazvaném 8 hlav šílenství, z něhož budou uvedeny ukázky. Ruské básnířce Anně Barkovové (1901 – 1976) je na počátku 20. let prorokována velká budoucnost, v níž možná zastíní i samotného Puškina. Namísto toho ji čeká internace v gulagu, která se v úhrnu protáhne na více než dvacet let.
 • Neděle 13. 11.
  8:00 - 9:27
  Sviť, sviť, má hvězdo
  SSSR 1969, r. Alexandr Mitta, čes. tit., 87 min.

  Vášnivý milovník divadelního umění Remasum přijíždí v divokých dobách občanské války do městečka, kde touží masám představit své revoluční inscenace. Nechtěně se ale ocitne v ideologickém střetu monarchistů, anarchistů i bolševiků. Film si v sobě uchoval osten aktuálnosti osudu umělce pod režimním tlakem i optimistickou a lyrickou výpověď o nesmrtelnosti uměleckého odkazu v jakékoli době.
  9:30 - 11:20
  Deník jeho ženy
  Rusko 2000, r. Alexej Učitěl, čes. tit., 110 min.

  Originální pohled na život spisovatele Ivana Bunina (1870 – 1953) ve Francii, kam odešel po bolševizaci Ruska v první vlně emigrace. Z odstupu, ale zejména z pohledu Buninovy manželky a rodinného přítele, literáta Gurina, jsou tu evokovány peripetie milostného vztahu stárnoucího spisovatele a mladé básnířky Galiny Kuzněcovové.
  11:30 - 14:21
  Ivan Hrozný I. + II.
  SSSR 1944 + 1945/1958, r. Sergej Ejzenštejn, čes. tit., 92 + 79 = 171 min

  Svůj šestý dlouhý film pojal Sergej Ejzenštejn jako uměleckou a intelektuální spekulaci, dvoudílný ponor do nitra osobnosti cara Ivana Hrozného. Excentrické drama, jehož forma vyrůstá z vnitřního monologu hrdiny, muselo Stalinovi zákonitě připomenout vlastní selhání.
  15:00 - 15:56
  Za zvířátky do pohádky
  pásmo animovaných filmů, SSSR 1971 – 1987, čes. verze, celkem 56 min.

  Jen počkej! III (kreslený), 1971, 10 min.
  Pejsek a stará bačkora (loutkový), 1987, 10 min.
  Dárek pro nejslabšího (kreslený), 1979, 9 min.
  O malém mamutovi (loutkový), 1983, 9 min.
  Jen počkej! X (kreslený), 1976, 9 min.
  O zlaté mušce a zlém pavoukovi (kreslený), 1977, 9 min.