Program

 • Pátek 10. 11.
  15:00 - 16:04
  Obyčejná smrt
  SSSR 1985, r. Alexandr Kajdanovskij, 64 min., ruská verze, české titulky|Diplomní film herce Alexandra Kajdanovského natočený na motivy známé Tolstého povídky, kterým - pod vedením Sergeje Solovjova - absolvoval Vyšší kurzy scénáristiky a režie. Příběh o smrti, před níž není úniku a která naší životní pouti dává konečný smysl, pojal Kajdanovskij tak, aby diváka nikoliv zdeptal, ale přiměl k úvaze nad vlastním životem a jeho prožíváním.
  16:30 - 18:29
  Ivan Hrozný
  Rusko 2009, r. Pavel Lungin, 119 min., ruská verze, české titulky|Píše se rok 1595, Rusko sužuje Livonská válka, hladomor a především opričníci, temné síly samotného cara, jejíchž zvůle nezná mezí. Na protest proti nesmyslné krutosti odstoupil z funkce stávající metropolita a Ivan Hrozný rychle hledá náhradu. Ze Soloveckého kláštera si nechá zavolat přítele z dětství, ale Filip odmítá jen mlčky přihlížet temným rozmarům cara a jeho krvežíznivých poskoků. Ve čtyřech kapitolách se rozvíjí jejich konflikt a především obraz samotného Ruska, které se zmítá mezi vírou v Boha a zvěrstvy páchanými v jeho jménu.
  19:00 - 20:37
  Stůj, umři, oživni
  SSSR 1989, r. Vitalij Kaněvskij, 97 min., ruská verze, české titulky|Je příznačné, že tento film vznikl právě v době nejen pro SSSR osudových společenskopolitických změn, v období perestrojky a glasnosti. Nejenže by v předchozích letech mohl jen těžko spatřit světlo světa, podle některých kritiků je svým způsobem důležitým aktem pokání, které společnost požadovala od svých čelných představitelů, jehož se ji od nich stále nedostávalo a bylo tedy nutné je jim "vnutit". Děj tohoto do značné míry autobiografického příběhu, jehož zfilmování inicioval slavný Alexej German, umístil režisér Vitalij Kaněvskij do poválečného roku 1947 Sučan (dnes Partizansk) na sovětském Dálném východě. V syrovém, hrubém a šedivém prostředí chudé provincie, umocněném blízkosti trestanecké kolonie a lágru pro válečné zajatce, vyrůstají v ubohé bytovce hoch Valerka a dívka Galja, na jejíchž vztah se dá symbolicky vztáhnout sám název filmu (původně ruské dětské rozpočítadlo) - neustále jakoby umírá a vstává z mrtvých.
  21:00 - 22:45
  Návrat
  Rusko 2003, r. Andrej Zvjagincev, 105 min., ruská verze, české titulky | V životě dvou chlapců se znenadání objeví otec, kterého dosud viděli jen na zašedlé fotografii z raného dětství. Důmyslné drama o iniciační cestě, na kterou se s ním vydají, vyneslo režiséru Andreji Zvjagincevovi oslnivé přijetí zahraniční kritiky a srovnání s Tarkovským v hávu nového ruského filmu.
  23:00 - 0:26
  Jiné nebe
  Rusko 2010, r. Dmitrij Mamulija, 86 min., ruská verze, české titulky|Pastevec Ali tráví celé dny v liduprázdné krajině mezi vymírajícím stádem ovcí. Když se ho desetiletý syn zeptá, jakou barvu očí má jeho matka, která je před lety opustila kvůli lepšímu živobytí v Moskvě, už si není jistý. A tak se společně vypraví do neznámého prostředí megapole ve snaze ji najít. Město do něhož přijedou, je ale carstvým mrtvých a podobně jako v Dantově Božské komedii vede cesta za láskou nejdříve peklem.
  -
  Uhrančivý Velký Kavkaz, Gruzie a Arménie
  výstava fotografií Petry Bukovské, Lucie Novákové, Tomáše Kleibera a Vladislava Koubka
 • Sobota 11. 11.
  8:30 - 11:03
  Hamlet
  SSSR 1964, r. Grigorij Kozincev, 153 min., ruská verze, české titulky | Grigorij Kozincev se zajímal o dílo Williama Shakespeara dlouhodobě, což potvrzují divadelní inscenace jeho her i kniha „Shakespeare – náš současník“. Filmová adaptace Hamleta, při níž vycházel z prozaického překladu Borise Pasternaka, se vyznačuje moderním využitím reálu i pojetím hlavního hrdiny coby tragického vzbouřence vůči osudu.
  11:15 - 12:47
  Stíny zapomenutých předků
  SSSR 1964, r. Sergej Paradžanov, 92 min., ukrajinská verze, české titulky|Na počátku 20. století, na pomezí jihozápadní Ukrajiny a severního Rumunska, v drsných podmínkách karpatské přírody, obývané malým národem Huculů, se do sebe zamilují potomci dvou znepřátelených rodů, Ivan Palijčuk a Marička Hutěňukova. Jejich společné štěstí však nemá dlouhého trvání. Když Ivan odejde do hor pást kozy. Marička zahyne nešťastnou náhodou v divokých vodách říčky Čeremoš. Zdrcený Ivan si po několika letech najde novou ženu, zámožnou Palahnu, ale jejich manželství není šťastné Iva nemůže zapomenout na svou první lásku...
  14:00 - 14:00
  Slavnostní zahájení
  14:00 - 15:58
  Mučedník
  Rusko 2016, r. Kirill Serebrennikov, 118 min., ruská verze, české titulky|Věňa je středoškolák, který zakouší intenzivní pocit, že svět se říží do záhuby. Vyzbrojen citáty z bible a nezvratným přesvědčením o své vyvolenosti, se nedá napravovat alespoň své okolí: matku, spolužáky a učitele. Jeho dogmatické chování se pro někoho stává záminkou k ventilování xonofóbie, pro jiné je zkouškou tolerance. Ve jménu ideje se Véňa nezdráhá použít jakékoli prostředky včetně těch, jejíchž následky jsou smrtelné.
  16:30 - 18:00
  Existuje vůbec duchovní film a umění?
  přednáška doc. Vladimíra Suchánka | Přednáška se bude zamýšlet nad rozdělením uměleckého díla na sakrální a profánní a současně se zamyslí nad tím, co je uměleckým dílem a jaký byl jeho prapůvodní zrod. V tomto smyslu si všimne i otázky tvorby: proč umělecké dílo vzniká a jaký je jeho účel? Z celého tohoto kontextu pak vyplyne, zda existuje duchovní umění, potažmo film.
  18:00 - 19:05
  Otec Sergej
  němý film s klavírním doprovodem Jana Duška | Rusko 1918, r. Jakov Protazanov, 65 min., ruské mezititulky, české titulky | Představitel ruské předrevoluční kinematografie Jakov Protazanov se vždy soustředil na převody literárních děl. Jedním z nich byla novela Lva Nikolajeviče Tolstého Otec Sergej, jejíž hrdina v podání Ivana Mozžuchina prochází dlouhým časovým údobím – od 18letého mladíka po 80letého starce, od kadeta vojenské akademie po letitého poustevníka.
  20:00 - 22:42
  Stalker
  SSSR 1979, r. Andrej Tarkovskij, 162 min., ruská verze, české titulky|Tarkovskij charakterizoval svůj film jako historii krachu idealismu ve 20. století. Předlohu bratrů Strugackých Piknik u cesty v něm proměnil do filosofické úvahy o víře, svědomí a odpovědnosti člověka za své činy. Nespecifikovaná budoucnost se tu transformovala do všedně vypadající a přesto krajně zneklidňující postindustriální krajiny, kde neustále číhá neznámé nebezpečí. Právě tímto záhadným územím provádí Stalker dvojici mužů, kteří v tajemné komnatě touží dojít splnění svého nejniternějšícho přání. Iniciální cesta se ale stává nejtěžší morální zkouškou jejich života.
  23:00 - 23:38
  Ostrovy: Andrej Tarkovskij a Sergej Paradžanov
  Rusko 2002, r. Levon Grigorjan , 38 min., ruská verze, české titulky | Ostrovy jsou dokumentárním projektem, jehož hlavní téma je dílo jako drama idejí, úzce spjaté s dramatem lidským. Autory projektu jsou Vitalij Trojanovkij a Irina Izvolovová. Jednotlivé díly se od roku 2000 vysílají na televizní stanici „Rossija K“ (« Россия К »). Původní myšlenka projektu tkvěla v tom, že každý nový díl se měl pro diváka stát objevením nového „ostrova“, který se rozprostíral na určitém uměleckém teritoriu a byl zpravidla nepochopen nebo zapomenut.
  -
  Uhrančivý Velký Kavkaz, Gruzie a Arménie
  výstava fotografií Petry Bukovské, Lucie Novákové, Tomáše Kleibera a Vladislava Koubka
 • Neděle 12. 11.
  8:30 - 9:52
  Sedmý souputník
  SSSR 1967, r. Alexej German, Grigorij Aronov, 82 min., ruská verze, české titulky|Svůj debut na motivy stejnojmenné novely Borise Lavreněva režíroval Alexej German spolu s Grigorijem Aronovem, který byl nováčkovi přistaven jako zkušenější dozor. Premiéra Sedmého souputníka byla jako už třetí adaptace prověřené předlohy naplánovaná k oslavě 50. výročí VŘSR. První revoluční roky jsou tu zobrazeny jako doba rudého teroru, kdy se smrt význačného bolševika-zde atentát na Lenina-vykupovala stovkami nevinných obětí. Jednou z nich se měl stát i bývalý profesor vojensko-právnické fakulty a někdejší generál carské armády Adamov. Když je po pár týdnech zajetí nečekaně omilostněn, nemá kam se podít, protože mu vyplenila a obsadila lůza, která jeho návrat komentuje slovy: To že žijete, je nedorozumnění. Generál nahlíží sociální nespravedlnost carské režimu, ale nesouzní se zbrkle prosazovanými revolučními ideály. A i když se dá do služeb bolšeiků, odmítá se účastnit páchaného bezpráví.
  10:30 - 11:55
  Já chci taky
  Rusko 2012, r. Alexej Balabanov, 85 min., ruská verze, české titulky | Poslední film Alexeje Balabanova vypráví o cestě petrohradské skupinky ke Zvonici štěstí. Odtud se údajně lidé dostanou do jiného světa, kde budou žít šťastně. Zvonice však nepřijme všechny. Ti, kdo zůstanou, zemřou záhy vlivem silné radiace. Mysteriózně laděný snímek vypráví nejen o samotné cestě do zóny, ale symbolicky také o cestě ke štěstí.
  12:30 - 14:50
  Faust
  Rusko 2011, r. Alexandr Sokurov, 140 min., německá verze, české titulky | Svébytný přepis dramatu J. W. Goetha vycházející z legendy o učenci, který zaprodá svou duši ďáblu. Faustem Alexandr Sokurov zakončil svou „tetralogii moci“, v níž se dosud věnoval reálným bytostem (Hitler, Lenin a Hirohito). S jeho pojetí osudu smyšleného hrdiny 19. století můžeme nesouhlasit, nelze mu však upřít originalitu, která v roce 2011 natolik zasáhla porotu MFF v Benátkách, že filmu udělila hlavní cenu, Zlatého lva.
  15:00 - 16:06
  Vlk, zajíc a další zvířátka ochutnávají med
  SSSR 1977 – 1986, 66 min., český dabing|Nejdelším filmem tohoto pásma je loutková Pohádka o včelách díky niž získáme představu , jak to chodí ve včelím úle. Navzdory tomu, že v něm žije až dva tisíce včel, jde o pečlivě organizované společenství, které vyrábí chutný med, obsahující zdraví prospěšné látky. Po tomto seversky poněkud zadomamném snímku nás rozveselí kreslená Koza Tereza, která vychází z ruské národní pohádky, jejíž titulní hrdinka by se jen ráda bavila, tancovala a zpívala, aniž by přiložila ruku k dílu. V loutkovém dílmu No tak ať, vzniklém na Ukrajině, se staneme svědky sporu mezi chvástavým krokodýlem, který je schopen vypít celou říčku a rozvážným hrochem, který zastává názor, že je třeba nejdříve všechno promyslet. O jednom neobvyklém přátelství vypovídá loutková pohádka Vlk a telátko, v níž šelma projde pozoruhodným vývojem. Unese sudokopytníka, aby si na něm pochutnala, ale místo toho mezi nimi vznikne téměř rodinné pouto. Do takových rozměrů se vztah vlka a zajíce z legendárního seriálu Jen počkej, jehož dvěma epizodami pásmo otevíráme a ukončujeme, nikdy nedostane.
  -
  Uhrančivý Velký Kavkaz, Gruzie a Arménie
  výstava fotografií Petry Bukovské, Lucie Novákové, Tomáše Kleibera a Vladislava Koubka