Už připravujeme 29. ročník, který proběhne v Olomouci

Letošním tématem je obraz mládeže a její budoucnosti v průběhu novodobých ruských dějin. Festival představí asi 10 snímků reflektujících stěžejní problémy a výzvy, před kterými stála dorůstající generace ve 20., 60., 80. letech a na počátku milénia.

Každou etapu budeme prezentovat min. dvěma dobovými snímky s rozdílným vyzněním. V jednom budeme akcentovat tehdejší společensky protežovaný pozitivní obraz mládeže a její zářné budoucnosti. Ve druhém předestřeme realitě bližší interpretaci toho, jaký osud mládí čekal. Tímto přístupem bychom rádi oživili historii Ruska ve 20. a 21. století a snad i napomohli pochopení širších souvislostí společenského vývoje země.