XXVII. ročník Semináře ruských filmů 2020 –  Hrdinství

Při pohledu na současné Rusko je zřejmé, že země aktuálně prochází snad největším sociálním a ideologickým rozštěpením společnosti od počátku svých moderních dějin. Ruská mainstreamová kinematografie tíhne, podobně jako ve 30. – 50. let minulého století, k zpřítomňování heroických postav vytvářejících následováníhodný příměr ideální lidské existence. V těchto titulech se však málokdy setkáme s relevantními společenskými dilematy, která jsou příznačná pro reflexivní část filmové tvorby. To nás přivedlo k zamyšlení nad tím, jak se figura hrdiny v průběhu času charakterově a stylisticky proměňovala.

Pod zastřešujícím heslem „Hrdinství“ představí XXVII. ročník Semináře ruských filmů deset význačných příkladů konstruování filmových hrdinů ve třech zlomových etapách ruských dějin – v době tzv. tání, při přestavbě a konečně v realitě nového milénia. Nečekejte normativní přehlídku bohatýrských archetypů, ač ideály stachanovců i novodobých superhrdinů mají k tématu co říci. Naše pozornost nicméně směřuje k méně akční poloze lidského života, kdy „hrdinství“ vyplývá ze zvoleného společenského postoje. Ve vymezených obdobích se pokusíme nastínit historickou a stylistickou rovinu budování postav, které se ocitají v momentě zásadního morálního rozhodnutí, které vyplývá například z pocitu nedokonalosti společenských konvencí, nebo z nutkavé potřeby naplnit vlastní touhy. Každé z etap je věnován samostatný den a postupovat budeme proti proudu času.

Páteční přehlídka je zasvěcená současnosti. V dílech čtyř osobitých režisérů – od moderních klasiků Andreje Zvjaginceva po debutující Natalii Meščaninovovou – se podíváme na překážky, které hrdinům brání v jejich realizaci, i na oběti, které musí vykonat, aby unikly tlaku společnosti. V apokalyptickém příběhu Jeleny Zvjagincev tematizuje vymírání lidskosti vlivem zhoubné snahy po dosažení pohodlné existence. Opačné stanovisko naopak zastupuje hrdinka Továrny Naděje, pro níž je možnost svobodné volby vlastní budoucnosti důležitější než hmotné statky a materiální jistota. Jinou polohu současných výzev nám tragikomicky zpřítomní Sheena667 a její prostodušný nápadník zcela nepřipravený čelit nástráhám simulované reality. Klíčové a skutečně existenciální dilema (ne)víry v lidský pokrok pak prožijeme v „kůži“ Germanova Papírového vojáka.

Poslední dekádu života SSSR si zpřítomníme v sobotu. Prostřednictvím tří velmi různorodých titulů ukážeme, kterak přestavbové filmy poukazovaly na infantilitu sovětské společnosti. Gorbačovova přestavba se v Honu na lišku projeví v předtuše radikálního morálního zlomu a v anekdoticky rozverném Oblačném ráji ji asociují kardinální důsledky Koljova neuváženého kroku. Zcela svérázně se pak zúčtování s heroickým socialismem zhostil leningradský underground, jehož nejvýraznější postavou se stal Jevgenij Jufit. Příblížení Jufitovy makabrózní estetiky označené pojmem nekrorealismus (s ironickým odkazem k socialistickému realismu) se ve své přednášce zhostí evropská kapacita na poli rusistiky – prof. Tomáš Glanc.

Neděli věnujeme méně křiklavým hrdinům post-stalinské éry. Témata ctnosti, lásky a neproklamované odvahy se prolínají filmy Lva Kulidžanova, Jakova Segela, Taťjany Lioznovové i Vasilije Šukšina. V  obrazech jejich protagonistů se vynoří mnohohranný svět obyčejných lidí, kteří své nehonosné hrdinství pokorně přijímají jako svou neoddiskutovatelnou občanskou/rodinnou/přátelskou povinnost.

Program

 • Pátek 16. 10.
  15:00 -
  Jelena
  Елена / r. Andrej Zvjagincev / 2011 / 109 min. / české titulky / DCP

  Komorní drama ze současné Moskvy. Sňatkem dvou starších lidí se spojily dohromady dva odlišné pohledy na svět, které neměly šanci harmonicky fungovat. Andrej Zvjagincev, režisér spirituálně laděných filmů, zde věnoval hlavní pozornost ženské hrdince, ochotné pro blaho svých dětí překročit i zákon.
  17:30 -
  Papírový voják
  Бумажный солдат / r. Alexej German ml. / 2008 / 118 min. / české titulky / 35 mm

  Doktor Pokrovskij připravuje skupinu kosmonautů k prvnímu letu do vesmíru, o jehož zdařilosti trýznivě pochybuje. Morální vina na jejich případné smrti se v něm tluče s potřebou věřit svému poslání. Pozoruhodné drama o životě a slabostech lidí, kteří umožnili historický triumf lidstva, ocenili v Benátkách cenou za režii a kameru.
  20:00 -
  Sheena667
  r. Grigorij Dobrygin / 2019 / 97 min. / české titulky / DCP

  Olje a Vadimovi chybí k absolutnímu štěstí a materiálnímu blahobytu jen náklaďák. Při hledání ideálního vozu v internetové džungli se Vadim náhle a bezhlavě zakouká do americké webcam girl. Výtečně pointované anekdotické drama o tom, jak málo jsme připraveni čelit nástrahám simulované reality.
  22:00 -
  Továrna naděje
  Комбинат «Надежда» / r. Natalija Meščaninova / 2014 / 104 min. / české titulky / DCP

  Světa se narodila v jednom z nejznečištěnějších měst na světě a jediné na co myslí je, jak se odtud za každou cenu dostat. Osmnáctileté dívky se zřídka stávají hrdinkami existenciálních dramat. Syrový debut nyní už uznávané režisérky a scenáristky Natalije Meščaninovy je (nejen) v tomto ohledu vzácnou výjimkou.
 • Sobota 17. 10.
  15:00 -
  Přednáška
  Prof. Tomáš Glanc se ve své přednášce o filmovém undergroundu zaměří na poetiku nekrorealismu a videovýletem do 80. let představí jejího zakladatele a čelného tvůrce Jevgenije Jufita. Estetickým objektem „nekropraxe“ a předmětem filmových performancí této jedinečné tvůrčí osobnosti je situace živého člověka, který stojí neustále na prahu smrti.
  Vstup volný.
  17:00 -
  Tati, umřel Děda Mráz
  Папа, умер Дед Мороз / r. Jevgenij Jufit / 1991 / 76 min. / české titulky / 35 mm

  Ikonický titul nekrorealismu vznikl díky iniciativě Alexeje Germana, který Jufitovi nabídl zfilmovat na Lenfilmu gotickou povídku Alexeje Tolstého. Z vlkodlačího námětu ve výsledku mnoho nezbylo, zato vznikl příběh o biologovi, který se vydává na venkov hledat radu, jak dopsat povídku o rejskovi.
  19:00 -
  Hon na lišku
  Охота на лис / r. Vadim Abdrašitov / 1980 / 92 min. / české titulky / 35 mm

  Příkladný sovětský občan Viktor Bělov je jednoho večera zákeřně napaden chuligány. Znuděné výrostky se sice podaří najít, ale ne odsoudit. Spravedlnost se ukáže být přežitkem postihujícím jen chudé a bezbranné. Ostře polemický film morálního neklidu předpověděl už o dekádu dříve nevyhnutelný krach SSSR.
  21:00 -
  Oblačný ráj
  Облако-рай / r. Nikolaj Dostal / 1990 / 75 min. / české titulky / 35 mm

  Groteskní komedie, která na malé ploše vystihla období „perestrojky“, v níž byla natočena. Příběh mladíka, jehož malá lež připraví o půdu pod nohama a pošle ho na cestu do neznáma. Ve vynikající herecké sestavě dominuje Andrej Žigalov, který se představí i jako autor tklivých písní, originálně se vyjadřujících k symptomům ruské národní povahy.
 • Neděle 18. 10.
  17:00 -
  Znám takového chlapíka
  Живет такой парень / r. Vasilij Šukšin / 1964 / 93 min. / české titulky / 35 mm

  Komediálně laděný příběh o dvacetiletém řidiči náklaďáku na silničních trasách jihovýchodní Sibiře. Na svých cestách potkává pestrou škálu lidí, s nimiž si rád povídá o životě, který vidí z perspektivy vesnického člověka. Celovečerní hraný debut režiséra, herce a spisovatele Vasilije Šukšina, oceněný v roce 1965 na filmovém festivalu v Benátkách.
  19:00 -
  Kavárna Tři topoly
  Три тополя на Плющихе / r. Taťjana Lioznova / 1967 / 98 min. / české titulky / 35 mm

  Lyrický příběh o náhodném setkání dvou opuštěných duší. Ňura je mladá a pohledná matka dvou dětí, která otročí muži a hospodářství s mizivou nadějí na alespoň letmý úsměv. Když přijede na tři do Moskvy, zjistí, že život může být kromě starostí naplněn i láskou. Znenadání probuzené city však provází těžké rozhodnutí.
  21:00 -
  Dům, ve kterém žiji
  Дом, в котором я живу / r. Jakov Segel, Lev Kulidžanov / 1957 / 91 min. / české titulky / 35 mm

  Patnáct let ze života rodiny Davidovových, kteří se roku 1935 nastěhují do jednoho z nových domů na moskevské periferii. Jejich běžné starosti, lásky a hádky naruší válka, které je přiměje nově pohlédnout na svět. Film o lidech, kteří si zachovali tvář i v těžkých dobách, tvoří zlatý fond sovětské kinematografie.

Fotoohlédnutí za XXVI. ročníkem

Autor fotografií rekonstrukce kina Svět: Rastislav Tesařík

Reportáž z rekonstrukce kina Svět: https://itvs24.cz/hodonin/v-hodoninskem-kine-svet-probiha-rekonstrukce

Fotoohlédnutí za XXV. ročníkem

Partneři

Ohlasy na XXV. ročník